top of page
image00003.jpeg

HUISREGELS

Huurvoorwaarden en huisregels

Annulering

Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering tot:

 • 3 maanden voor aankomstdatum: 25% van de totale huursom

 • 2 maanden voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom

 • 1 maand voor aankomstdatum: 75% van de totale huursom

 • binnen 1 maand voor aankomstdatum: 100% van de totale huursom

Aankomst en vertrek

Bij aankomst ontvangt u de sleutels van het vakantiehuis (tussen 16 en 18u tenzij anders afgesproken).  Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 te hebben verlaten.  Op zondag is dit tot 20:00.

Bij verlies van de sleutel wordt 50 euro in rekening gebracht.

Gebruik van het vakantiehuis

Wij gaan ervan uit dat u ons vakantiehuis netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken. 

Roken is ten strengste verboden in het vakantiehuis. 

Elektrische auto´s mogen niet vanuit onze woning worden opgeladen omwille van brandveiligheid. Bij overtreden van deze regel zal de waarborg worden ingehouden.

 • Barbecueën met de aanwezige bbq is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn). 

 • Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar bij abnormaal gebruik kan een deel van de waarborg worden ingehouden.  Het gebruik van fondue toestellen en frietketels is ten strengste verboden.  Bij overtreden van deze regel zal de waarborg worden ingehouden.

 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. 

 • Verblijf van meer personen (en/of huisdieren) in de vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het inhouden van de waarborg.

 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten-, is uitdrukkelijk niet toegestaan. 

Denkt u eraan om als u het vakantiehuis tussentijds en bij vertrek verlaat, de deuren en ramen steeds zorgvuldig af te sluiten.

Wat te doen voor vertrek

 1. De afwas 

 2. Schoonmaken van oven, microgolf en barbecue is voor rekening van de huurder

 3. De vuilnis sorteren. Alle vuilnis uit het huis moet in de juist vuilniszakken gesorteerd worden.  Bij de incheck wordt alle nodige uitleg gegeven. Indien niet in orde wordt minstens 50 € van de waarborg ingehouden.

 4. Het tuinmeubilair op zijn oorspronkelijke plaats terugzetten

 5. Het huis veegschoon achter laten 

 6. Geen etenswaren en andere huishoudelijke artikelen in de kasten achterlaten (deze kunnen het schoonmaken belemmeren en trekken mogelijk ongedierte aan!)

 7. Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de beheerder van het huis

 8. Afwasmachine, koelkast en diepvries leeg achterlaten

 9. De speelkamer opruimen

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.

Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast!

Schade en gebreken

U wordt aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert moet u deze direct aan de beheerder van het huis melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening.  Indien deze hoger liggen dan de betaalde waarborg, ontvangt u hiervoor een extra rekening.

Elke betwisting wordt uitsluitend gebracht voor de rechtbank van Kortrijk, België.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.

 • Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het huis.

 • Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.

 • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of eigendommen van het huis, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om het huis bevinden.

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen binnen of buiten de vakantiewoning

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden

Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben bevestigd; het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

We verwachten dat de huurders onze woning als goede huisvader zullen gebruiken en achterlaten.

bottom of page